SKOLOR
Bli Medlem
Deltagande skolor
Studiebesök
Utbildningar
Produkter
OH-bilder
Frågor och Svar

   PRODUKTER
Handledarpärmen
Skolpaket, halv klassuppsättning
Skolpaket, hel klassuppsätning
Med hälsan som hävstång
Att vara ideell
Instruktionsboken till livet

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Skolpaket, hel klassuppsätning
I en tid då vår ohälsa alltmer kopplas till och påverkas av vår livsstil, blir individens hälsokompetens en viktig hälsofaktor. Idag är hälsa inte bara avsaknad av fysisk ohälsa utan också ett psykiskt och socialt välmående. Larmrapporter om fetma, typ-2 diabetes, stress och sömnproblem duggar tätt. Vi kan inte medicinera bort all ohälsa, men vi kan i stor utsträckning själva påverka vår livsstil.

Vi erbjuder ett unikt utbildningsmaterial som sätter fokus på hälsa utifrån en helhetssyn. Budskapet är motivation och vägval till att må bättre. Inte bara genom fysisk träning och kostråd, utan främst genom att lära hur man formulerar sin egen strategi för att nå dit man vill. Med en röd tråd och inspirerande pedagogik blir materialet både en hälsokick för all skolpersonal och lättillgänglig i undervisningen av elever från åk 9 och uppåt i utbildningssystemet.

Med Handledarpärmen för Instruktionboken till livet som bas blir det lätt att tematiskt arbeta med hälsan. Arbetet kan t ex sammanfattas under begreppet livsstilskompetens eller hälsokompetens. I pärmens lärarhandledning finns exempel på genomförande. Vi har bifogat en innehållsförteckning för handledarpärmen och ett särtryck ur boken Instruktionsboken till livet som ingår i utbildningsmaterialet.

Materialets helhetssyn på hälsa bygger på det riksbekanta Bunkefloprojektet, som syftar till att ge barnen en instruktionsbok till livet, en hälsoförsäkring eller en vaccination mot för tidig hälsa. Det finns starka skäl att ställa sig frågan vad som krävs för att våra barn ska må bra 2040.

Du är välkommen till vår hemsida www.bunkeflomodellen.com där vi berättar mer om detta erbjudande och om våra andra hälsoprojekt för skolan.

Hel klassuppsättninng 1 handledarpärm + 25 böcker. F-pris 6900:- exkl moms och porto.
Halv klassuppsättning 1 handledarpärm + 12 böcker.F-pris 4500:- exkl moms och porto.
Se information under respektive produkt


<< Tillbaka till Produkter
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet