SKOLOR
Bli Medlem
Deltagande skolor
Studiebesök
Utbildningar
Produkter
OH-bilder
Frågor och Svar

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Frågor och svar – Skolor
Klicka på en fråga för att se svaret!


 • Vilka forskningsprojekt pågår f n i Bunkefloprojektet

 • Kan jag använda ”Instruktionsboken till livet” i undervisningen?

 • Vilka skolor arbetar enligt Bunkeflomodellen?

 • Hur kan jag komma i kontakt med hälsopromotorn på skolan?

 • Kan jag få komma på studiebesök för att få veta mer om hur Bunkefloprojektet fungerar?

 • Gör man några speciella insatser för personalen när det gäller fysisk aktivitet?

 • Har sjukfrånvaron minskat bland barn och personal sedan Bunkeflomodellen infördes?

 • Gör man något för att uppmuntra till mer fysisk aktivitet på fritiden också?

 • Erbjuder man speciella insatser till överviktiga barn?

 • Får eleverna undervisning när det gäller vikten av nyttig kost också?

 • Får eleverna någon information innan de börjar vara med i projektet?

 • Hur var reaktionerna från lärare, elever och föräldrar då skolvardagen skulle förändras?

 • De idrottsföreningar som deltar, erbjuder de enbart lektioner inom ”sin egen” idrott?

 • När det gäller de idrottsföreningar som är involverade, hålls någon av lektionerna i deras egna lokaler?

 • Vem betalar de idrottstränare som håller i extralektionerna?

 • Har några klasser startat med Bunkeflomodellen först efter påbörjad skolgång? Hur har detta i så fall mottagits?

 • Har det skett ändringar efter hand som Bunkefloprojektet pågått, p g a oönskade resultat? I så fall, vilka resultat och hur har detta lösts?

 • Är projektet genomförbart om man inte hittar samarbetspartner eller sponsorer? Vad kostar ett projekt som Bunkefloprojektet?

 • Vilka aktiviteter får barnen göra? Handlar det enbart om vanliga idrottstimmar?

 • Hur är idrottsundervisningen organiserad?

 • Detta gäller för läsåret 04/05:

  Ängslättskolan 1-5:
  Tre grundtimmar med klassläraren: Alla elever i så 1-5 har två idrottslektioner, samt en lektion fysisk aktivitet, som är skolans val, med sin klasslärare. Denna lektion har inte tillgång till någon lokal, utan genomförs utomhus. Två extratimmar med idrottsföreningar mm:
  Så 1 har en lektion med en fritidspedagog, samt en lektion rytmik med Kulturskolan.
  Så 2 och 3 har en lektion med idrottsläraren, samt en lektion med BIF.
  Så 4 och 5 har en lektion med idrottsläraren och en med Friskis &Svettis.
  Ytterligare träning för barn som behöver extra motorikträning
  Vid skolstarten varje år gör skolans idrottslärare tillsammans med skolsköterska och elevernas lärare motorikobservationer av samtliga elever i förskoleklasserna och i så 1. Syftet är att tidigt fånga upp och ge de elever med omogen/otränad motorik extra stimulering. De barn som behöver extra stöd får individuellt anpassad motorikträning i mindre grupp en lektion per vecka med idrottsläraren.

  Sundsbroskolan 6-9
  Alla elever i så 6-7 har två ordinarie idrottslektioner med idrottslärarna. Idrottslärarna och ledare från BIF har dessutom en lektion till i fysisk aktivitet. Eleverna i sexan har sin fjärde lektion med ledare från BIF. Under den femte lektionen är olika föreningar engagerade. Dessa två sistnämnda lektioner är elevens val. Den sista lektionen ligger utanför timplanen och genomförs med hjälp av föreningarna Malmö Bellevue Tennisklubb, Malbas, BIF och Malmö Ju-jutsuklubb. Eleverna i så 7 har sina två sista lektioner som ett val, där de fått välja mellan olika aktiviteter, bl a friidrott, fotboll, racketsporter och dans. Elever i så 8-9 har inte extra idrottslektioner, men allteftersom de som går i de lägre klasserna och som har fysisk aktivitet varje dag flyttas upp så kommer även de högre årskurserna att få idrott och hälsa varje dag. Från och med läsåret 2007/2008 kommer alla årskurser att ha fysisk aktivitet varje dag.

 • Hur kan man göra rent praktiskt för att schemalägga ”Idrott och hälsa” varje dag? Varifrån tar man tiden?

 • Vad är Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen?

 • Vad är det för skillnad mellan Bunkefloprojektet och Bunkeflomodellen

 • Vilka intressenter är inblandade i Bunkefloprojektet?

 • När startade Bunkefloprojektet?

 • Vad är Bunkefloprojektet?

 •  
   
    (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet