FÖRETAG & ORG.
Vår Affärsidé
Utbildningar
Produkter
Frågor och Svar

   UTBILDNINGAR
Förslag till utbildningsplan:
Friskt ledarskap
Att bli hälsoinspiratör
Hälsa, livsstil och stress

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Hälsa, livsstil och stress
Ohälsan har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren. De flesta anser att det beror på ökad stress. Forskarna hävdar att den livsstilsrelaterade ohälsan utgör minst hälften av den samlade ohälsan. Vi måste inse att hälsoläget kan förbättras genom insatser av samhället, arbetsgivarna och inte minst individen själv. Vi menar att det går att utveckla sin livstilskompetens så att en rad riskfaktorer omvandlas till friskhetsfaktorer! En satsning på medarbetarnas livstilskompetens är därför en strategisk åtgärd som långsiktigt förbättrar hälsoläget och som positivt påverkar organisationens resultat.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till all personal inom organisationen, som behöver kunna hantera sin stress och lära sig att leva ett mer balanserat liv med många friskhetsfaktorer.


Utbildningen syftar till
 • att medvetandegöra deltagarna om innebörden av begreppet livsstilskompetens
 • att ge kunskaper om hur livsstilen och stresshanteringen kan förbättras
 • att peka på möjliga vägval och inspirera till framgång


Omfattning
En halvdag.
Utbildningen består av föreläsning i stor grupp.
Ledare: Per Gärdsell


Innehåll
 • Vilken ohälsa har vi i dag och vem drabbas?
 • Välfärden har biverkningar. Vem bär ansvaret?
 • Biologin är inte förhandlingsbar. Vi är förklädda stenåldersmänniskor.
 • Vad påverkar hälsan och vad kan jag själv göra?
  - Välj vällevnad istället för fellevnad. Byt riskfaktorer mot friskfaktorer.
 • Vilka är våra hälsofrämjande arenor?
 • Fysisk aktivitet - världens effektivaste läkemedel!
 • Stress - ett nytt fenomen? Vad kan jag göra?
 • Kompetens, motivation och välbefinnande.
 • Strategier för att förändra sin livsstil.


<< Tillbaka till Utbildningar
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet