FÖRETAG & ORG.
Vår Affärsidé
Utbildningar
Produkter
Frågor och Svar

   UTBILDNINGAR
Förslag till utbildningsplan:
Friskt ledarskap
Att bli hälsoinspiratör
Hälsa, livsstil och stress

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Friskt ledarskap
Hälsan är en strategisk resurs. Det räcker inte med kompetenta medarbetare. De måste även vilja och orka arbeta. Satsningar på hälsa och välbefinnande måste starta i toppen för att därifrån spridas till och genomsyra hela organisationen. Hälsofrämjande arbete har en strategisk betydelse och påverkar således hela organisationens effektivitet och resultat.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, ledningsgrupper och andra i ledande funktioner i förvaltningar, organisationer och näringsliv.


Utbildningen syftar till
 • att visa att hälsan är en resurs och att friskt ledarskap ger lönsamhet
 • att diskutera chefen som arbetsmiljöfaktor och möjliggörare
 • att förtydliga framgångsfaktorerna kompetens, motivation och välbefinnande
 • att diskutera friskvård som personalutveckling


Omfattning
En heldag


Metod
Under utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner om bl a hemmasituationer.


Innehåll
 • En frisk personal ger en ”vinna-vinna-situation”. Lorenz Lyttkens: När människan blir lönsam blir kapitalisten humanist. Två perspektiv på friskt ledarskap: Chefens direkta ledarskap och hälsofrämjande arbete som hävstång för att förbättra hälsan
 • Chefens viktiga förutsättningar för friskt ledarskap
  - att vilja och våga vara chef, att ha verktyg för att vara chef och att ha självinsikt för att vara chef
  - människosyn och ledarskap
 • Stenåldersmänniskan i kunskapssamhället
  - fysiska, psykiska och sociala aspekter
 • En ny syn på hälsa – Hälsan som resurs
 • Ändrade krav på organisationen – Human Resources Management
  - att utveckla kompetens, att skapa fungerande grupper, att skapa jordmån för hög arbetsmotivation och välbefinnande
 • Att vidga kompetensbegreppet mot Livsstilskompetens
 • Motivation – en underskattad framgångsfaktor
 • Att utveckla ett hälsoprogram
 • Chefen som föredöme – balansen i livet


<< Tillbaka till Utbildningar
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet